Hur jag behandlar en spänningshuvudvärk såsom drabbar min patient som äger restaurang i Alvik?

Jag gör alltid mitt bästa att analysera min patients arbetssituation och ge hen råd och förslag över hur arbetsbelastningen kan minskas eller lindras. Det är inte alltid möjligt att ändra de fysiska förutsättningarna som jobbet innehåller men att utbilda människor angående hur de kan klara av sina dagliga krav på en sätt som är lättare för kroppen och på “knoppen” känns som en självklarhet för mig. Psykisk stress översätts lätt till muskelspänning som i sin tur överbelasta kroppens muskuloskeletala system. I vissa fall, är det mer skadligt än den fysiska stressen som tyngre arbetare kan utsättas för. Jag är ingen psykolog eller samtalsterapeut men jag lyssnar gärna och ibland är det första steget till att referera patienterna till en annan insats som de skulle kanske inte ha själv tänkt på. Kom ihåg att det är lika viktigt att vårda själen som att vårda kroppen för att uppnå en frisk balans mellan båda två !
Den mån 16 jan. 2023 kl 18:07 skrev Ekeby Kiropraktik < ekebykiropraktik@gmail.com>:
> > Det viktigaste utgångspunkten för att behandla spänningshuvudvärk är att > se helheten hos patienten som besöker Ekeby Kiropraktik. Hen är inte en > “huvudvärk” med en människa som medföljare utan en människa med en > kombination av olika svårigheter som visar sig tydligast som en huvudvärk. > Nackens muskulatur och bindväv samt associerade nervplexus som försörjer > och styr nacken, axlarna och armarnas rörelser och känsel, är alla delar av > en complex system och det man gör till en del påverkar dem andra också. > Processen av att lösa upp knutarna i musklerna måste göras med hänsyn till > nervrötterna och förbindelser samt facettlederna längst nackens kotar från > mitten på bröstryggen till huvudets topp. Man gör patienten så avslappnade > som möjligt innan man börjar behandlingen och under processen också. > — > >

*HälsningarDavid Davies*

*Ekeby Kiropraktik*
*tel nr 070 37 24 815*
*www.ekebykiropraktik.se <www.ekebykiropraktik.se>* *e-mail info@ekebykiropraktik.se <info@ekebykiropraktik.se>*

  • Inlägget publicerat:24 maj, 2023