Fotbesvär?

Hur skulle jag behandla dig om du hade fotbesvär? Om du märkte samtidigt att du har ont och stelhet i knät och i ländryggen? Det kan vara mycket enkelt att ställa en diagnos på det ena problemet om man kan undersöka de andra eftersom kroppen är en system och en apparat uppbyggd av delar som samarbetar hellre än en samling av olika delar som finns utan samband till varandra. Det är lite som ett detektivarbete för att hitta länkarna som förenar rörelsekedjan och upptäcka vilken är ursprunget till symtomen (det kan finnas flera!) och i vilken ordning de skulle behandlas. Hälsporre, meniskskada, nertrampade fotdynor, svaga fotleder? Det är bara att nämna några av de vanligaste. Jag kan beskriva hur jag behandlade två sådana fall i nästa veckans blogginlägg så kom ihåg att komma tillbaka!
  • Inlägget publicerat:1 juni, 2023