Kiropraktisk behandling med höftprotes

FRÅGA : Hur kan man anpassa en kiropraktisk behandling för en patient med en höftprotes?
SVAR : Man anpassar behandlingen efter patientens egna förutsättningar och att observera vissa säkerhetsriktlinjer. Till exempel, måste man komma ihåg att en höftprotes har inte samma inneboende stabilitet som en naturlig höftled och saknar nociceptors (smärtkänsliga nerver) i ledytorna. Därför tar man inte ut samma rörelseomfång utan begränsar höftflexion till 90 grader till bålen och avstå från höghastighets rörelser när man mobiliserar leden. Man behandlar musklerna runt omkring leden såsom höftböjerna , sätesmusklerna och de djupa höftrotator musklerna istället. Akupunktur kan släppa mycket smärta och inflammation genom en naturlig frigörande av kroppsegna endorfiner och genom att släppa muskelspänningar. Ofta sitter smärtan i den friska höftleden och andra delarna av bäckenet som kompenserar för höftprotesens begränsningar. En analys av patientens ergonomi på jobbet och på fritid är en integral del av behandlingen. En regim av egna hemmaövningar inkluderas också som “hemläxor” på Ekeby Kiropraktik.. Jag ser det som mitt ansvar att du som patient, får utbildningen till att hjälpa dig själv !
  • Inlägget publicerat:6 september, 2022