Bli mer attraktiv som arbetsgivare

Vad sägs om mer långtidsfrisk personal?

Satsa på ökat välmående på arbetsplatsen med friskare och piggare personal. På sikt kan man se att det leder till fler långtidsfriska människor och bättre personalhälsa. En god investering som ger ökad produktivitet och företaget minskar sina kostnader genom minskad sjukfrånvaro. Företaget blir mer attraktiv som arbetsgivare. Vi hjälper dig!

Massage via jobbet

Minska stress, värk och förebygg arbetsskador

Massage motverkar stress, ger ett ökat välbehag, ökad koncentrationsförmåga och förebygger arbetsskador och hälsoproblem.

Massage på jobbet innebär att ni får företagsmassage hos Ekeby Kiropraktik & Rehab i Uppsala. Många arbetsgivare väljer för att ge personalen en chans till vila och återhämtning en bit bort från vardagen på arbetsplatsen. Detta kan även passa för er som vill ha fördelen av ett fördelaktigt avtalspris men låter personalen få behandling på fritiden.

Ovan nämnda koncept kan också avtalas av föreningar och förbund.Hör av er så skräddarsys en bra lösning för just ditt företag eller förening!